נתונים סטטיסטיים של בדיקות HPV שנעשו במעבדת LEM בחודשים ינואר 2009- פברואר 2010.
 
 
בדיקות 24 זני HPV במעבדת L.E.M  מינואר 2009 – עד פברואר 2010
מספר הנבדקות: 665
חיוביות: 185
שליליות: 480
 

חיוביים ל HPV- סך הכל חיוביים:  185

 

 חיוביים לזנים מקבוצת  : Low Risk 20   

חיוביים לזנים מקבוצת High and low risk: 23

חיוביים לזנים מקבוצת High Risk :ת 142     מספר תוצאות חיוביות לאחד או יותר מ-24 זנים שנבדקו ל- HPV :
מספר תוצאות חיוביות לזנים 6, 11, 16, 18 :  56
מספר תוצאות חיוביות לשאר 20 הזנים ל- HPV : צי 213 


 

פיזור 24 זני ה HPV הנבדקים במעבדת L.E.M מינואר  2009- עד פברואר 2010

יש לציין שבחלק מן הנשים נמצאו יותר מזן אחד*העמודות הצבועות באדום הן הזנים 6,11,16,18.