בלוג

22/5/2018

מאת: איילה בן-חור, 22.5.18

לפרטים...

18/03/2018

מאת: איילה בן-חור, 18.3.18

לפרטים...
16/10/2016

מאת: איילה בן-חור, 16.10.2016

לפרטים...

22/9/2016

מאת: איילה בן-חור, 22.9.2016

לפרטים...
12/2015

הוועידה המרכזית לתיירות רפואית ומרפא בישראל

לפרטים...